Recent Posts

Archive

Tags

ככתוב

המוטיבים של המילה הכתובה, האדם הכותב וכלי הכתיבה חוזרים ונשנים לאורך תולדות האמנות מימים ימימה. הם יכולים לייצג חוכמה, ידע או דת. לפעמים הם מתעדים רגע היסטורי של חתימת חוזה, מכתב חשוב או תעודה. הכיתוב יכול להעיד על זהותו של האמן דרך חתימתו או המונוגרם שלו. הוא יכול להעיד שהמודל הוא בנקאי, צורף או מלך. מעשרת הדיברות שמשה מציג על לוחות הברית ועד ישו המתואר בין האותיות אלפה ואומגה, מהקוזקים הכותבים מכתב נלעג לסולטן ועד הגרפיטי בחדרו של בנקאי בברוז׳ כולם יהיו בשיחתנו הקלה בנושא.

מועדון העט, יקום, שישי 30 ביוני

2017