top of page

איך מזהים צייר?

הציירים הידועים ביותר מוכרים עפ״י סגנונם. סימנים בולטים שלא תמיד קלים להגדרה במשפט אחד. בשיחה מחוייכת ובלתי פורמלית על ציור וציירים נלמד לזהות אותם וגם להינות יותר מיצירותיהם. יום חמישי 3 באוגוסט בשעה 13:00

Age&Work

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page