top of page

תכשיטים


התכשיט מלווה את האנושות עוד מהפרה-היסטוריה. הצורך להוסיף ללבוש חפץ שמגדיר את האדם מאספקטים שונים הוא חלק מכל תרבויות העולם. מעצמות של חיות ועד לאבני חן, מערד וברונזה לכסף וזהב חומרים וצורות מעבירים מסר על המעמד, תפקיד וטעמו של עונד התכשיט. בשיחה זו נדבר על ההיבטים השונים של התכשיט, ערכו הרגשי והכלכלי ובעיקר על סיפורי תכשיטים מפורסמים.

נופי ירושלים, 4 ביולי 2017 בשעה 18:30.

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page