top of page

מה עושה ישוע לחופי אגם ג׳נבה

ציורו של קונרד וויץ מתאר את סיפור הדייג הפלאי כפי שמסופר

באוונגליון של יוחנן. ישוע פוקד על הדייגים שלא דגו דבר לזרוק את הרשתות מצד ימין של הסירה וכך היבול היה פתאומי ועשרות דגים נתפסו ברשת. אבל למה הם נמצאים באגם ג׳נבה? נפענח את הסיפור המרתק שמתואר בתמונה מ-1444 שהפכה לאבן דרך בתולדות הציור

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page