top of page

סיפורי התנ״ך באמנות

מהנושאים המועדפים ע״י יוצרים בכל הזמנים ובתקופה מסויימת הנושאים היחידים שמותר היה לתאר בציורת התנך והברית החדשה הם מקור להשראה עבור ציירים ופסלים. גם הספרים החיצוניים כמו יהודית היו מקור לכמה מהיצירות המרהיבות של הציור. הם מלאו תפקיד של חינוך בעולם עם אחוז בלתי נתפס של אנלפבתים והיו למקור של ראווה ופולחן למשך דורות. ברקע של כלתמונה או פסל כזה יש סיפור שחורג מהתאור הפשוט וחבק פילוסופי, דת ולא פעם פוליטיקה ושאיפה לשילטון

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page