top of page

החייל והמוזה


טובייס הום, דמות ססגונית ומרתקתנולד ב-1579 בסקוטלנד. לא על הרבה ניתן להגיד שהיו חיילים, מאהבים גדולים, מוסיקאים דגולים ומטורפים וכל בו זמנית. היום היה כזה. כל כך יוצא דופן שבאחת מיצירותיו לצ׳לו הוא דורש נגינה רגילה, פריטה ואפילו להפוך את הקשת ולנגן בצד של העץ. על טיפוס מעניין ה בקונצרט שלנו.

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page